Poprawna pisownia

wytężyć

Poprawna pisownia, znaczenie: wytężyć oznacza użyć wszystkich możliwych sił fizycznych lub psychicznych, aby wykonać jakieś zadanie. Może także odnosić się do ogólnego działania ze wszystkich sił, tak mocnego lub upartego, jak tylko się w danej sytuacji daje.
Wytężyć należy zapisywać przez ż ze względu na pokrewieństwo tego słowa z wyrazami tężyzna oraz tęgi. Ostatnie z nich pokazuje, iż w wyrazach pokrewnych występuje litera g, a zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli możliwa jest wymiana g na ż w pokrewnych słowach, należy zawsze używać z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyś chciał się nieco bardziej wytężyć, na pewno miałbyś znacznie lepsze wyniki w szkole.
Nie musisz się tak wytężać, wystarczy zrobić to odpowiednim sposobem i będzie dużo lżej.
Gabrysia musiała się nieźle wytężyć, aby wygrać zawody karate odbywające się w jej szkole.


Niepoprawna pisownia

wytęrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytęszyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytenżyć

Niepoprawna pisownia