Oba wymienione poniżej sformułowania to występujące w języku polskim rzeczowniki, jednak mimo na pozór podobnej pisowni każdy z nich oznacza coś innego, dlatego też ich wymienne stosowanie zawsze będzie błędem językowym. Aby uniknąć takich sytuacji zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez naszą redakcję przykładami i definicjami, a w przypadku niejasności zachęcamy również do pozostawienia pytania w komentarzu.

Poprawna pisownia

szef

Poprawna pisownia, znaczenie: szefem nazywamy osobę, która kieruje jakimś zespołem, czy też grupą ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój szef zadecydował, że w tym miesiącu będziemy zaczynać i kończyć pracę o godzinę wcześniej.
Szef niestety nie zgodził się, żebym w tym miesiącu miała aż trzy tygodnie urlopu.
Na dzisiejszym spotkaniu szef przekazał informację o konieczności zredukowania kilku etatów w naszej firmie.


Poprawna pisownia

szew

Poprawna pisownia, znaczenie: szew to miejsce zszycia dwóch fragmentów tkaniny. Mówimy tak również na nieruchome połączenie dwóch lub większej ilości kości, za pomocą bardzo krótkich włókien z tkanki łącznej. Szwem określamy także operacyjne zszycie tkanek miękkich (oraz bliznę po takim zszyciu), a dodatkowo nić chirurgiczną.

Przykłady poprawnej pisowni

Po wczorajszym upadku mam na czole aż cztery szwy.
Szew czołowy zanika u człowieka mniej więcej w drugim roku życia.
Każdy szew czaszki z czasem zastępowany jest przez kościozrost.