Niepoprawna pisownia

z czytany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zczytany

Niepoprawna pisownia