Niepoprawna pisownia

z poza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spoza

Poprawna pisownia, znaczenie: spoza jest nieodmiennym przyimkiem, który występuje w zdaniu razem z rzeczownikiem w dopełniaczu i pełni funkcję wskazywania obiektu bądź miejsca, zza którego coś lub ktoś się wyłania (czyli mówiąc prościej informuje, iż jakiś obiekt przestał być przesłaniany). Może również komunikować brak przynależności do jakiegoś środowiska lub jakiejś grupy (nie należąca do…, nie z…). Z uwagi na to, że należy do przyimków złożonych (czyli takich, które składają się z połączenia samych przyimków) jedyną bezbłędną formą zapisu jest zapis razem zaczynający się od litery s, a wszelkie inne, niepoprawne wariacje zapisu wywodzą się z wymowy wyrazu i pisowni fonetycznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Interesuje mnie tylko piłka nożna, koszykówka i siatkówka to sporty spoza mojego kręgu zainteresowań.
Po ulewnym tygodniu weekend zapowiada się przepięknie, już nawet słońce wyłoniło się spoza ciemnych chmur!
Połowa importu ropy naftowej do Polski pochodzi spoza obszaru Rosji, co więcej rząd planuję tę wartość zwiększyć do 70%.


Niepoprawna pisownia

zpoza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z po za

Niepoprawna pisownia