Niepoprawna pisownia

nie konsekwentnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekonsekwentnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekonsekfentnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekonsekwętnie

Niepoprawna pisownia