Poprawna pisownia

znużony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znóżony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znurzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znórzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nużony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

snużony

Niepoprawna pisownia