Niepoprawna pisownia

a rytmetycznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arytmetycznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

artymetycznie

Niepoprawna pisownia