Poprawna pisownia

Asi

Poprawna pisownia, znaczenie: imię Asi należy zapisywać przez jedno i. Pochodzi ono od zdrobnienia Asia, które z kolei powstało od imienia Joanna. Ze względu na to, że końcówka -ia występuje w nim po spółgłosce s, a zdrobnienie nie jest zapożyczeniem, podczas odmiany wykorzystujemy tylko jedno i.
Imię Joanna, od którego pochodzi forma Asi, to imię żeńskie, które jest odpowiednikiem męskiego imienia Jan i wywodzi się z języka hebrajskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziadek wytłumaczył Asi, jak buduje się obwody elektryczne, dzięki czemu zdała z fizyki.
W ubiegłym roku nie było jeszcze Asi w naszym zespole, ale odkąd dołączyła, świetnie się z nią pracuje.
List był zaadresowany do Asi, ale mama dziewczyna postanowiła go otworzyć w tajemnicy przed nią.


Niepoprawna pisownia

Asii

Niepoprawna pisownia