Poprawna pisownia

zmiękła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmjękła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmjenkła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmienkła

Niepoprawna pisownia