Niepoprawna pisownia

chycel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hycel

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie hycel należy zawsze zapisywać przez h. Świadczy o tym etymologia omawianego słowa – zostało ono zapożyczone z języka niemieckiego, w którym występuje rzeczownik Hitzel. Jako że wyrazy obcego pochodzenia przejmujemy zazwyczaj w formie zbliżonej do oryginału, wskazany jest tu zapis przez h.
Hyclem nazywamy osobę zajmująca się wyłapywaniem bezpańskich psów. W przenośni mówi się tak również na kogoś bezwartościowego, niegodziwego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zadawaj się z nim, to prawdziwy hycel.
Wczoraj na naszym osiedlu pojawił się hycel, który zabrał do schroniska kilka bezdomnych psów.
Hycel to zawód, który powoli wymiera.


Niepoprawna pisownia

hycl

Niepoprawna pisownia