Obie poniższe formy – minom (przez om), a także miną (przez ą) są poprawne, trzeba jednak zaznaczyć, iż oznaczają one różne słowa, stąd też nie można ich używać zamiennie! Wybór właściwej pisowni zawsze powinien zależeć od kontekstu konkretnego zdania, jednak częściej poprawną formą będzie miną (przez ą). Zobacz nasze przykłady i przeczytaj definicję obu znaczeń, a następnie samodzielnie podejmij decyzję.

Poprawna pisownia

minom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej słowa mina (znaczenie: wyraz twarzy lub ładunek materiału wybuchowego umieszczony w ziemi).

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki minom, które są umieszczone na tym obszarze piechota wroga nie zaryzykuje wtargnięcia na nasz teren.
Sierżant przyglądał się minom, które leżały w magazynie wojskowym i niebawem miały zostać przetransportowane.


Poprawna pisownia

miną

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej słowa mina (znaczenie: wyraz twarzy lub ładunek materiału wybuchowego umieszczony w ziemi) lub 3 os. liczby mnogiej słowa minąć (aspekt dokonany słowa mijać, znaczenie: przechodzić, przejeżdżać obok kogoś, czegoś; upłynąć, przeminąć; ustać, ustąpić, wygasnąć).

Przykłady poprawnej pisowni

Z taką miną nie zrobię Ci tego zdjęcia, musisz się uśmiechnąć!
Złe czasy w końcu miną i przyjdzie po nich poprawa sytuacji.