Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

Ziemia

Poprawna pisownia, znaczenie: Ziemia jako termin astronomiczny.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauka o Ziemi.
Historia Ziemi.
Obrót Ziemi dookoła swej osi.


Poprawna pisownia

ziemia

Poprawna pisownia, znaczenie: 1. glob ziemski, kula ziemska, skorupa ziemska, miejsce życia ludzi; 2. grunt, gleba

Przykłady poprawnej pisowni

Trzęsienie ziemi.
Worek ziemi.
Tunel w ziemi.