Niepoprawna pisownia

zkądś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skądś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kądś

Niepoprawna pisownia