Poprawna pisownia

doczekali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekali

Niepoprawna pisownia