Niepoprawna pisownia

niezamknienci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezamknięci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zamknięci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.