Niepoprawna pisownia

ćwierć wiecze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ćwierćwiecze

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie ćwierćwiecze należy zapisywać łącznie. Wynika to z zasady, iż liczebnik ćwierć, kiedy jest częścią wyrazu złożonego, należy zapisywać razem z drugim fragmentem wyrazu. Co więcej, cząstka wiecze nie istnieje samodzielnie w języku polskim.
Ćwierćwiecze to określenie czasu, oznaczające jedną czwartą wieku, czyli dwadzieścia pięć lat.

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło nam wiele zmian, w tym szybki rozwój branży komputerowej.
Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku niemal już za nami, a ja mam wrażenie, że minął zaledwie dzień.
Pierwsze ćwierćwiecze XX wieku było niezwykle ciekawy okresem w dziejach całej Europy.


Niepoprawna pisownia

ćwierć-wiecze

Niepoprawna pisownia