Niepoprawna pisownia

apsztyfikant

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absztyfikant

Poprawna pisownia, znaczenie: absztyfikant to określenie potoczne albo żartobliwe, którego używa się w stosunku do mężczyzny, który zabiega o względy danej kobiety lub dziewczyny. Nazywa się także w ten sposób adoratora, wielbiciela, konkurenta albo zalotnika. Rzeczownik ten zaczął funkcjonować w języku polskim w XIX wieku. Czasami używany jest w kontekście osoby, której zaloty nie są mile widziane przez odbiorcę.
Wyraz absztyfikant należy zapisywać przez literę b, które jest zwarto-wybuchowe i następuje po literze a. Niepoprawną formą jest zatem zapis z literą p, wynikający z mało dźwięcznego wypowiadania głoski b w języku potocznym. Prawidłowa forma ortograficzna najpewniej związana jest z rozwojem i ewolucją języka polskiego. Określenie absztyfikant najpewniej zaczerpnęło swoje źródło ze słowa amplifikować, oznaczającego długie, rozwlekłe opowiadanie o jakiejś sprawie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten jej absztyfikant jest całkiem przystojny, aż szkoda, że akurat nią się zainteresował.
Zobacz, wystroił się jak stróż w Boże Ciało, chyba bym się zapadła pod ziemię, gdyby taki absztyfikant do mnie startował.
Mój kolega nie lubi, kiedy ojciec jego dziewczyny nazywa go absztyfikantem.


Niepoprawna pisownia

abrztyfikant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

abżtyfikant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absztywikant

Niepoprawna pisownia