Niepoprawna pisownia

zgupieję

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zgłupieję

Poprawna pisownia