Niepoprawna pisownia

prasuwka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prasówka

Poprawna pisownia, znaczenie: prasówka w języku potocznym oznacza śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych w prasie, przegląd artykułów, zebranie pracownicze w celu omówienia wybranych wiadomości prasowych. Prasówka to również metalowy pręt o średnicy 6-8 mm., wyrabiany na gorąco, wlewka. Półfabrykat używany do produkcji cieńszego drutu.
Prasówka jest to odmienny rzeczownik rodzaju żeńskiego. Wyrazy pokrewne: rozprasować, prasowalnia, wyprasować.
Poprawna pisownia to prasówka, ponieważ jest to poparte regułą ortograficzną zgodnie z którą, końcówki wyrazów -ówka, pisze się przez ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Pośpiesz się, od godziny u szefa w gabinecie trwa prasówka, wszyscy są obecni, tylko jak zwykle ty się spóźniłaś.
Poznajcie się to nowy pracownik, ma na imię Maciek, oprowadź go po hali i pokaż w jaki sposób robiona jest prasówka.
Wszyscy reporterzy się już zebrali, czas rozpocząć i omówić bieżącą prasówkę.


Niepoprawna pisownia

prasófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prasufka

Niepoprawna pisownia