Niepoprawna pisownia

zdąrzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zdążyć oznacza dostać się do danego miejsca na czas, a także zakończyć wyznaczone zadanie w odpowiednim, zazwyczaj wyznaczonym odgórnie czasie.
Wyraz zdążyć należy pisać przez ż, co wynika z jego staropolskiego rodowodu. Pochodzi on od słowa dąžiti, które posiada korzenie w słowie dąg, czyli moc. Taka pisownia uwarunkowała obecne stosowanie litery ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciała zdążyć na występ córki w szkolnym przedstawieniu, dlatego biegła przez całą drogę.
Nie udało mu się zdążyć na ostatni autobus do domu, przez co musiał pójść pieszo kilka kilometrów.
Nie ma jej jeszcze w domu, ponieważ nie udało jej się zdążyć na pociąg i czeka na kolejny.


Niepoprawna pisownia

zdonrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżyć

Niepoprawna pisownia