Poprawna pisownia

dziesiąty listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziesiątym dniu listopada, nie zaś o dziesiątym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

dziesiąty listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziesionty listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziesionty listopada

Niepoprawna pisownia