Niepoprawna pisownia

zgrubsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z grubsza

Poprawna pisownia