Poprawna pisownia

zgodę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z godę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sgodę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sgode

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z gode

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgode

Niepoprawna pisownia