Niepoprawna pisownia

śfiąteczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

świąteczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świonteczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śwjąteczni

Niepoprawna pisownia