Niepoprawna pisownia

zfrustrowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfrustrowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z frustrowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zflustrowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sflustrowanie

Niepoprawna pisownia