Niepoprawna pisownia

niemowlenca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemowlęca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mowlęca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mowlenca

Niepoprawna pisownia