Poprawna pisownia

jeż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zapisywać zawsze przez ż. W tym przypadku jest to spółgłoska niewymienna, czyli w innej formie tego samego wyrazu ani w wyrazach pokrewnych nie zachodzi wymiana na g, dz, h, z, ź ani s. Pisownię tę trzeba zatem zapamiętać. Warto również zwrócić uwagę, aby nie pomylić jeża – zwierzęcia z Jerzym – imieniem męskim, pisanym zawsze przez rz.
Jeżem określamy owadożernego ssaka, pokrytego igłami. Mówimy tak również na krótko obcięte włosy oraz na narzędzie rolnicze do spulchniania ziemi oraz (w żargonie wojskowym) z ustawionych prostopadle belek z drutem.

Przykłady poprawnej pisowni

Mało kto wie, że jeże są doskonałymi pływakami i potrafią przez dłuższy czas wytrzymać w zimnej wodzie.
Aby przetrwać zimę w hibernacji, jeż musi zgromadzić wystarczającą ilość tłuszczu.
Jednym z najsympatyczniejszych zwierząt, spotykanych w przydomowych ogródkach i parkach, jest jeż.


Niepoprawna pisownia

jerz

Niepoprawna pisownia