Poprawna pisownia

nie tolerowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietolerowały

Niepoprawna pisownia