Niepoprawna pisownia

chardy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hardy

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik hardy opisuje osobę płci męskiej. Jest to człowiek uparty, dumny, arogancki i zuchwały, często posiadający odmienne zdanie i zachowanie od pozostałych w danej grupie. Zazwyczaj prezentuje je bez obawy, nie chce zmienić swojego postępowania ani dostosować się do ogólnych zasad.
Hardy jest określeniem zapożyczonym z języka czeskiego, gdzie brzmi hrdy. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jako zapożyczenie musi być zapisywane z wykorzystaniem litery h, zgodnej z oryginalnym brzmieniem. Najpewniej wyparło używane wcześniej polskie określenie gardy.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby Mariusz nie był taki hardy, już dawno dałby się przekonać nauczycielom i rodzicom do pilnej nauki.
Twój syn jest zawsze tak hardy, że nie wiem już, co z nim zrobić, gdy zostaje pod moją opieką.
Grzesiek był zawsze hardy, przez co nauczyciele go nie lubili, ale udało mu się objąć przywództwo wśród kolegów.