Poprawna pisownia

subtelnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

suptelnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóptelnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóbtelnie

Niepoprawna pisownia