Niepoprawna pisownia

żeczowniku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeczowniku

Poprawna pisownia