Niepoprawna pisownia

żeczowniki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeczowniki

Poprawna pisownia