Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie w ogóle oznacza całokształt pewnych wydarzeń czy opinii. Odnosi się do sytuacji, w których coś możemy opisać jako wcale albo zupełnie.
Słowo w ogóle powinno być zapisywane oddzielnie, ponieważ jest wyrażeniem przyimkowym, a zgodnie z polskimi zasadami, takie zestawienia zawsze występują oddzielnie. Co więcej, należy zapisywać je, używając słowa ogóle pisanego przez ó. Jest to odmieniony wyraz ogół, który swoją pisownię zawdzięcza prasłowiańskiemu pochodzeniu od wyrazu *o(b)gulъ, w którym z czasem zmieniła się wymowa, upodabniając je bardziej do pisowni przez ó – ta też została przyjęta historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

W ogóle się nie zorientował, że nie był w domu sam, dlatego odważył się śpiewać pod prysznicem.
Agnieszka w ogóle nie rozumie fizyki, dlatego byłabym wdzięczna, gdybyś jej trochę pomógł.
W ogóle mnie tam nie było, dlatego nie rozumiem, co się stało i dlaczego mnie o coś oskarżacie.


Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia