Poprawna pisownia

epopeja

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej epos – dłuższy poemat epicki (na ogół wierszowany, o podniosłej formie) opisujący dzieje bohaterów narodowych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Może oznaczać także obszerną powieść lub cykl powieści obrazujących przełomowe momenty w dziejach narodu, ale też szereg wydarzeń o doniosłym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

epopeia

Niepoprawna pisownia