Poprawna pisownia

niepokój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pokój

Niepoprawna pisownia