Poprawna pisownia

niepokój

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepokój powinno być zawsze zapisywane łącznie. Jest to rzeczownik, a zgodnie z zasadami polskiej pisowni, rzeczowniki z partykułą nie zawsze piszemy razem.
Niepokój to nieprzyjemny stan podenerwowania, braku bezpieczeństwa, poczucia dyskomfortu emocjonalnego. W przeciwieństwie do lęku występuje tylko na płaszczyźnie emocjonalnej i umysłowej, nie wywołuje objawów fizycznych.

Przykłady poprawnej pisowni

Odczuwała niepokój, ilekroć musiała sama wieczorem wracać do domu przez niebezpieczną dzielnicę.
Wiedział, że niepokój nie pomoże w wykonaniu wszystkich zadań, ale nie potrafił się opanować.
Nieuzasadniony niepokój towarzyszył jej na każdym kroku, przez co nie mogła skupić się na pracy.


Niepoprawna pisownia

nie pokój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepokuj

Niepoprawna pisownia