Niepoprawna pisownia

zdrofsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdrowsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z drowsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrowzi

Niepoprawna pisownia