Niepoprawna pisownia

nieobrazili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie obrazili

Poprawna pisownia