Poprawna pisownia

muszę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest formą czasownika musieć w 1. osobie liczby pojedynczej i oznacza być zmuszonym bądź zobowiązanym do zrobienia czegoś (oznacza także zobowiązanie względem kogoś lub czegoś), potrzebować coś zrobić, podlegać przymusowi zrobienia czegoś, a także nie móc postąpić inaczej. Wyłączny poprawny zapis tego słowa jest z użyciem ę na końcu, a także przez u otwarte. Błąd ortograficzny z e na końcu wynika z utraty nosowości, kiedy to podczas wymowy wyrazu ę zamienia się w e – a następnie wyraz zapisywany jest w sposób fonetyczny.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę dziś zostać w pracy dłużej, nie czekaj na mnie z kolacją i ucałuj ode mnie dzieci.
Lato się zbliża, a ja nadal zupełnie bez formy, muszę czym prędzej coś z tym zrobić.
Bardzo miło się rozmawia, ale niestety muszę już lecieć – w domu czeka na mnie dodatkowa praca.


Niepoprawna pisownia

mószę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

musze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa „mucha” (celownik liczby pojedynczej) lub „muszy” (przymiotnik od słowa mucha – w mianowniku, bierniku lub wołaczu).

Niepoprawna pisownia

mósze

Niepoprawna pisownia