Niepoprawna pisownia

nieodbiera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie odbiera

Poprawna pisownia