Niepoprawna pisownia

nieodbiera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie odbiera

Poprawna pisownia, znaczenie: nie odbiera należy zawsze zapisywać rozłącznie. W wyrażeniu tym partykuła nie znajduje się przed odmienionym czasownikiem odbierać. Występuje on w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zgodnie z zasadami języka polskiego, partykuła nie zawsze zapisywana jest oddzielnie od czasowników.
Nie odbiera oznacza, że osoba inna, niż mówiący, nie zabiera czegoś lub kogoś ze sobą. Odnosi się także do wykonywania połączeń telefonicznych, które pozostają bez odzewu drugiej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek nigdy nie odbiera syna i córki z przedszkola, zawsze pojawia się tam jego żona.
Wojtek od trzech dni nie odbiera ode mnie telefonów i maili, myślisz, że mógł się o coś obrazić?
Pani Katarzyna od ponad tygodnia nie odbiera paczki, która czeka na nią na poczcie.