Niepoprawna pisownia

zdonżyłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążyłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdąrzyłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyłem

Niepoprawna pisownia