Niepoprawna pisownia

z haltować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zhaltować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shaltować

Niepoprawna pisownia