Poprawna pisownia

wożę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wożę to forma czasownika wieźć w czasie teraźniejszym, 1. osobie liczby pojedynczej. Słowo wożę zapisujemy zawsze przez ż z kropką, warto pamiętać również o ę na końcu – pisownia przez e na końcu również jest niepoprawna. Pisownia przez rz jest niepoprawna – stanowi błąd ortograficzny. Prawidłowa pisownia słowa wożę wynika z oboczności – ż wymienia się na literę z w słowie wóz.

Przykłady poprawnej pisowni

Codziennie rano wożę dzieci do szkoły, bo moja żona nie lubi wcześnie wstawać.
Wożę swój rower na wycieczki korzystając z nowego bagażnika dachowego, kupionego w Internecie.
Wożę swoje narzędzia do pracy w nowym samochodzie z większym bagażnikiem, dzięki czemu wszystkie mieszczą się bez problemu


Niepoprawna pisownia

worzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

woże

Niepoprawna pisownia