Poprawna pisownia

zdążyłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżyłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzyłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyłaś

Niepoprawna pisownia