Poprawna pisownia

nachalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nahalna

Niepoprawna pisownia