Poprawna pisownia

Grzegorz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Grzegosz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Grzegoż

Niepoprawna pisownia