Poprawna pisownia

Grzegorz

Poprawna pisownia, znaczenie: imię męskie Grzegorz, należy zawsze zapisywać przez rz. Dwuznak ten występuje tutaj dwa razy – zarówno po głosce g (co motywuje obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, mówiąca, że rz piszemy po spółgłoskach: p, b, d, t, k, g, w, j, ch), jak i na samym końcu wyrazu.
Błędy w pisowni tego imienia dotyczą najczęściej jego zakończenia. Wynika to z sugerowania się niewystarczająco staranną artykulacją, podczas której dźwięczne rz zastępowane jest bezdźwięcznym sz.

Przykłady poprawnej pisowni

Grzegorz obiecał nam, że jutro wreszcie poznamy jego nową dziewczynę.
Mój przyjaciel, Grzegorz, powiedział, że chętnie pomoże mi z jutrzejszą przeprowadzką.
Wszyscy byli zachwyceni propozycją Grzegorza, by w najbliższą sobotę urządzić ognisko.


Niepoprawna pisownia

Grzegosz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Grzegoż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gżegorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gszegorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gżegoż

Niepoprawna pisownia