Poprawna pisownia

zdążyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyła

Niepoprawna pisownia