Niepoprawna pisownia

nieznoszę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie znoszę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie znoszę powinno być zapisywane oddzielnie. Wynika to z faktu, iż zawiera ono czasownik znoszę, a wszystkie czasowniki zapisujemy w polszczyźnie oddzielnie od partykuły nie.
Określenie nie znoszę oznacza, że podmiot mówiący czegoś nie lubi, odczuwa względem tego silną niechęć. Synonimem do tego wyrażenia jest nie cierpię.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie znoszę, kiedy zachowujesz się jak rozkapryszona księżniczka, która musi postawić na swoim.
Ja tego filmu nie znoszę, więc nie będę go oglądać, ale wy, jeśli chcecie, może na niego pójść.
Nie znoszę jej wiecznych fochów i wywyższania się, więc chyba w końcu powiem jej to prosto w oczy.


Niepoprawna pisownia

nie znosze

Niepoprawna pisownia