Poprawna pisownia

na bieżąco

Poprawna pisownia, znaczenie: Określenie na bieżąco powinno być zapisywane rozłącznie. Jest to wyrażenie przyimkowe, pełniące role przysłówka złożonego, w którym występują dwa oddzielne wyrazy: na oraz bieżąco. Tego typu zestawienia piszemy w języku polskim rozłącznie.
Na bieżąco oznacza natychmiast, bez zbędnej zwłoki, w chwili, w której jakieś wydarzenie czy zadanie się pojawiło.

Przykłady poprawnej pisowni

Na bieżąco zajmował się wszystkimi obowiązkami w pracy, aby nie narobić sobie zaległości.
Robił sobie notatki na bieżąco w czasie wykładów, nie chcąc stracić niczego ważnego.
Powinieneś zajmować się tymi pracami na bieżąco, aby potem nie spiętrzyły się wszystkie na raz.


Niepoprawna pisownia

nabieżąco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na bierząco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na bieżonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżonco

Niepoprawna pisownia