Niepoprawna pisownia

zdąrzyłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążyłem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zdążyłem jest formą czasownika zdążyć, oznaczającego: wykonać jakąś czynność na czas, przed upływem określonego momentu lub terminu
Forma zdąrzyłem jest niepoprawna i nie występuje w poprawnym języku polskim. Jedyna poprawna forma to zdążyłem. W języku polskim czas przeszły dla pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) w przypadku czasowników męskoosobowych kończy się na -łem. Przykładowo: zjadłem, zrobiłem, zdążyłem.
Do synonimów słowa zdążyć zaliczamy: podołać, wykonać, wyrobić się, uporać się, zakończyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdążyłem przeczytać tylko pierwszy rozdział tej książki.
Uciekł mi tramwaj, ale na szczęście zdążyłem złapać ostatni autobus.
Zdążyłem kupić bilety na koncert, zanim się wyprzedały.


Niepoprawna pisownia

zdonrzyłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżyłem

Niepoprawna pisownia