Niepoprawna pisownia

zdaża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdarza

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to pochodzi od czasownika zdarzać, którego znaczenie to: zsyłać, powodować, stawać się czegoś przyczyną, sprawiać, że coś się zadzieje. Znacznie bardziej popularnym zwrotem w dzisiejszych czasach jest czasownik zwrotny zdarzać się, które uzyskujemy po dodaniu zaimka się. Wówczas określamy nim sytuację, kiedy coś się wydarzyło, miało miejsce jakieś wydarzenie, coś się zadziało. Możemy go również użyć, by zaznaczyć, że dane zdarzenia mają miejsce sporadycznie, od czasu do czasu.
Ze względu na fakt, iż rz w wyrazie zdarza wymienia się na r w pokrewnym mu rzeczowniku dar, jedyną poprawną formą jego zapisu jest właśnie pisownia przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdarza się, że zapominam, po co weszłam do danego pokoju, to strasznie frustrujące.
Nadmiar sodu w organizmie to sytuacja, która zdarza się stosunkowo rzadko.
Okazja, by wejść do wybranego muzeum bez biletu, zdarza się podczas corocznych Nocy Muzeów.